OBTINEREA AUTORIZATIILOR NECESARE CONSTRUIRII

 

La cererea beneficiarului, pentru proiectele pe care le realizam in cadrul Arheco Design, biroul nostru poate asigura tot ajutorul necesar obtinerii autorizatiilor necesare constructiei, de la consultanta in pregatirea actelor preliminare pana la depunerea lor si ridicarea documentelor finale:

  • certificat de urbanism (emis de Biroul de Urbanism din cadrul Primarie);
  • avize mentionate in certificatul de urbanism (retele de apa, canal, retele electrice, gaze, salubritate, protectia la incendiu, protectia mediului);
  • autorizatia de construire.

Actele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism sunt:

  • cerere tip;
  • copie dupa documentul prin care beneficiarul demonstreaza ca se afla in posesia terenului;
  • planul de incadrare in zona a terenului (PUZ);
  • plan de situatie, pentru a arta ce exista in prezent pe teren;
  • propuneri /solutii pentru viitoarea constructie.